Prowadzone projekty


Promocja marki RESORT-MED na rynkach perspektywicznych turystyki medycznej

Projekt dofinansowany ramach poddziałania 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

Cel projektu
Celem projektu jest rozszerzenie działalności firmy o oferowanie usług prozdrowotnych na rynkach zagranicznych obejmujących usługi własne oraz usługi innych podmiotów z regionu.

Wartość projektu: 622 500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 466 875,00 PLN

Zapytania ofertowe